Toimintakykyä tukeva ryhmätoiminta

Omaishoitajan ehkäisevän kuntoutuksen toisen sisältökokonaisuuden muodostaa toimintakykyä edistävä ryhmätoiminta. Avokuntoutuksena järjestettävä ryhmätoiminta tarjoaa omaishoitajalle osallistumismahdollisuuksia ja vertaistukea. Toimintakykyä edistävä liikuntaryhmä tarjoaa omaishoitajalle mahdollisuuden ylläpitää omaa fyysistä suorituskykyä. Ryhmätoiminta on tuloksellinen ja kustannustehokas kuntoutusmuoto.

Omaishoitajalle voidaan tarjota ohjattua liikuntaa, ensitiedonkursseja ja vertaisryhmiä kuntoutukseen sisältyvänä ryhmätoimintana. Ryhmien sisältöjä suunniteltaessa tulee huomioida alueelliset ja paikkakuntakohtaiset erot. 

Ryhmätoiminnan järjestäminen voidaan toteuttaa yhteistyönä usean paikallisen toimijan kanssa. Yhteistyössä voivat olla mukana kunnan liikunta-, sosiaali- ja terveystoimi, alueelliset paikallisyhdistykset, yksityiset palvelun tuottajat ja seurakunta.

Ryhmätoimintaa voidaan toteuttaa esimerkiksi vanhustenkeskuksissa ja palvelutaloissa. Samalla omaishoitotilanteessa olevat perheet tutustuvat alueen palveluihin ja oppivat kulkemaan keskuksiin ja palvelujen pariin. Lähellä kotia järjestettävä ryhmätoiminta tarjoaa omaishoitajalle osallistumismahdollisuuksia.

Usein omaishoitajien osallistuminen kodin ulkopuoliseen toimintaan onnistuu vain, jos heidän läheisilleen on samaan aikaan järjestetty omaa toimintaa tai lyhytaikaista sijaishoitoa. Kehittämisprojektissa saatiin hyviä kokemuksia omaishoitajien ja heidän läheisilleen samaan aikaan järjestetyistä liikuntaryhmistä. Omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa samaan aikaan toteutettavat liikuntaryhmät parantavat omaishoitoperheiden mahdollisuuksia harrastaa yhdessä liikuntaa kodin ulkopuolella.

 

 

Onnistumisen edellytyksiä

Luottamus ja turvallisuus. Omaishoitajien kynnys lähteä kotoa voi olla korkea. Alussa omaishoitoperheet tarvitsevat runsaasti tukea ja ohjausta osallistua ryhmiin. Luottamus ja turvallisuus helpottavat aloittamista.

Yhteistyötaidot. Usean toimijan yhteisten palvelujen suunnittelu ja toteutus edellyttävät hyviä yhteistyötaitoja ja hyvää koordinointia.

Sitoutuminen.Yhteistyössä mukana olevien organisaatioiden sitoutuminen on toiminnan toteutumisen edellytys.

Tiedottaminen. Erityisesti suurilla paikkakunnilla riittävä tiedottaminen on tärkeä onnistumisen edellytys, jotta mahdollisimman moni omaishoitaja saa tietoa ryhmätoiminnasta.

 

Lue lisää

KEY Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry. Iäkkäiden kuntoutusneuvolan toimintamalli.

Linkki