Toimijat

Omaishoitajan ehkäisevä kuntoutus voidaan järjestää luontevasti osana kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon ehkäiseviä vanhus- ja kuntoutuspalveluja. Kuntoutuksen ydinpalvelut soveltuvat toteutettaviksi sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimessa. Kunnissa toimivat kuntoutus- ja seniorineuvolat, terveyskioskit tai ikäkeskukset voivat toimia omaishoitajakuntoutuksen koordinoijina. Lisäksi sosiaali- ja terveysjärjestöt, yhdistykset, yksityiset palveluntuottajat ja seurakunnat voivat osallistua kuntoutusryhmien järjestämiseen.

Yksittäinen kuntoutusprosessi koostuu toiminnoista, jotka ”rakennetaan” koordinoiduksi kuntoutuskokonaisuudeksi omaishoitajan yksilöllisten tarpeiden perusteella. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt suunnittelevat kuntoutusprosessin mukaiset toiminnot ja kotiin tarvittavat palvelut. Lisäksi he osallistuvat kuntoutusprosessin seurantaan.

Omaishoitoperheiden parissa työskentelevät ammattilaiset (mm. lääkärit, hoitohenkilökunta, kotihoito, sosiaaliohjaajat) ovat avainasemassa omaishoitoperheiden arjessa selviytymisen uhkatekijöiden riittävän varhaisessa havaitsemisessa. Jokaisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen tulisi huomioida myös omaishoitajan jaksaminen ja toimintakyky sekä asioiden puheeksi ottaminen vastaanottotilanteissa.

Moniammatillinen yhteistyö on onnistuneen kuntoutuksen edellytys. Yhteistyötä tarvitaan yksittäisen kuntoutusprosessin aikana ja kuntoutuksen palvelujen järjestämisessä.

 

Osallistujat

 • Omaishoitaja
 • Sosiaalialan ammattihenkilö esim. sosiaaliohjaaja
 • Terveydenhuollon ammattilainen esim. fysioterapeutti
 • Tarvittaessa terveyskeskuslääkäri ja terveydenhoitaja

 

Toimijat ja heidän tehtävät

Tehtävät

 

Omaishoitaja:

 • määrittää omat ja perheen tarpeet
 • ratkaisee, mitä hän haluaa kuntoutukselta

 

Sosiaaliohjaaja:

Palvelutarpeen arviointi:

 • sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut kuten kuljetustuki, koti- ja asumispalvelut sekä omaishoidon tuki
 • muut mahdolliset sosiaalipalvelujen tarpeet kuten sijaishoito

Palveluohjaus:

 • tiedon ja ohjauksen tarpeen selvittäminen
 • ohjaus alueen palvelujen pariin
 • kuntoutuspalvelujen suunnittelu, seuranta ja arviointi
 • moniammatillinen yhteistyö

 

Fysioterapeutti:

 • toimintakyvyn arviointi
 • kuntoutuksen suunnittelu, seuranta ja arviointi
 • kotikäynti: ohjaus ja neuvonta, ergonomian arviointi ja ohjaus
 • palveluohjaus: apuvälineet, kuntoutus sekä ohjaus palvelujen piiriin
 • moniammatillinen yhteistyö

 

Terveyskeskuslääkäri:

 • osallistuu tarvittaessa suunnitteluun lääketieteellisten tarpeiden osalta mm. laitoskuntoutustarve

 

Sovittavat asiat:

 • toteutettavat palvelut
 • toimenpiteiden onnistumisen seuranta
 • yhteistyö
 • aikataulu