Ensitietoryhmä

Sisältö:

Omaishoidon ensitietokurssi on ryhmämuotoinen keskustelu- ja vertaisryhmä lähinnä omaishoitotilanteen alussa oleville omaishoitajille.

Omaishoitajien ensitietokurssi tarjoaa perustietoa omaishoidosta, kodista hoitoympäristönä ja omaishoitoon liittyvistä ihmissuhde- ja jaksamiskysymyksistä. Kurssin sisältö voidaan suunnitella joustavasti, ja kurssi voi sisältää 6–12 kokoontumiskertaa.

Sisältöjä:

 • Omaishoitajan lakisääteiset oikeudet

 • Kodin merkitys omaishoidossa

 • Tutustuminen oman kunnan apuvälinepalveluihin ja näyttelyihin

 • Omaishoito osana elämää

 • Omaishoitajan voimavarat

 • Vertaistuki voimavarojen lisääjänä

 • Palvelujärjestelmä omaishoitajan tukena

 • Muutostilanteiden kohtaaminen ja luopuminen

Kurssi johdattaa omaishoitajat tarkastelemaan omaishoitajuutta, omaa jaksamistaan ja voimavarojaan sekä avun ja tuen mahdollisuuksia ja tarpeita. Kurssi tarjoaa perustietoa omaishoidosta, kodista elämänympäristönä ja omaishoitoon liittyvistä ihmissuhde- ja jaksamiskysymyksistä. Lisäksi kurssilta saa vinkkejä omaan liikuntaan ja kuntoiluun. Kurssilla saa tietoa tarjolla olevista tukimuodoista, kodin toimivuudesta työ- ja toimintaympäristönä, apuvälineistä sekä oman hyvinvoinnin merkityksestä ja oman itsensä huolehtimisen tärkeydestä.

 

Tavoitteet:

 

 • Auttaa omaishoitajaa selvittämään, millainen tuki tai palvelu olisi tarpeen hänen omassa elämäntilanteessaan ja mistä apua voi hakea.

 • Auttaa omaishoitajaa tunnistamaan oman jaksamisensa rajoja sekä tiedostamaan ja löytämään voimavaroja jaksamisensa tueksi.

 • Kannustaa omaishoitajaa tarkastelemaan omaishoitoa oman elämänsä osana sekä omaishoidon vaikutusta perheen arkeen.

 • Kiinnittää omaishoitajan huomio kodin toimivuuteen, turvallisuuteen ja omiin avustamisen tapoihin.

 

Kurssimateriaali

Sisällön suunnittelun ja toteutuksen tukena voidaan käyttää Omaishoitajat ja Läheiset -Liiton kehittämää Omaishoidon OppiMappi – ryhmämateriaalia. Kouluttajakansioon on koottu 12 opetusjakson kurssimateriaali iäkästä, vammaista tai pitkäaikaissairasta läheistään kotona hoitavien omaishoitajien peruskurssiksi. Kouluttajakansio sisältää tausta-aineiston kouluttajalle, aiheiden käsittelyrungot, kurssilaisille kopioitavaa materiaalia sekä koulutus-CD:n. Omaishoidon OppiMappi-kurssille on Kansalais- ja Työväenopistojen liiton suositus.

Toimijat

Kurssi voidaan toteuttaa yhdessä alueellisten omaishoidon parissa työskentelevien tahojen kuten Omaishoidon paikallisyhdistysten, Omaishoidon toimintakeskusten, alueellisten järjestöjen, seurakuntien ja kunnan vanhushuollon kanssa.

Hyöty:

Omaishoitajat kokevat kurssit tarpeellisina ja antoisina. Omaishoitajat arvostavat toisten omaishoitajien tapaamista ja kokemusten vaihtoa. Kurssilta saa uutta ja ajankohtaista tietoa omaishoidosta, erilaisista palveluista ja tukimuodoista kuten vakuutuksista ja apuvälineistä. Kurssit tarjoavat myös vaihtelua arkeen.

 

Kurssit vahvistavat hoitajien voimavaroja ja omaishoitajuutta. Kurssit auttavat muistuttamaan arjesta, jotta omaishoitaja ei uraudu eikä jää yksin.

 

”Kurssilla opin, että tietoa on saatavilla ja sitä saa, kun vain pyytää. Myös sen, ettei pidä jäädä yksin murehtimaan, vaan täytyy lähteä hakemaan apua. Vertaistukiryhmä on oivallinen paikka saada tietoa ja tukea”.

 

Suositus:

On suositeltavaa, että jokaisella omaishoitajalla olisi mahdollisuus osallistua ensitietokurssille omaishoidon alkuvaiheessa.