Ryhmät

Omaishoitajan ehkäisevän kuntoutuksen toisen sisältökokonaisuuden muodostaa toimintakykyä edistävä ryhmätoiminta. Avokuntoutuksena järjestettävä ryhmätoiminta tarjoaa omaishoitajalle osallistumismahdollisuuksia ja vertaistukea. Toimintakykyä edistävä liikuntaryhmä tarjoaa omaishoitajalle mahdollisuuden ylläpitää omaa fyysistä suorituskykyä. Ryhmätoiminta on tuloksellinen ja kustannustehokas kuntoutusmuoto.

 

Ensitietokurssi

Liikuntaryhmä

Vertaisryhmä