Projektin toimijat

Projektin kehittämistehtävissä työskenteli kolme toimihenkilöä; projektikoordinaattori Helsingissä (2009-2012), projektisuunnittelija Kajaanissa (2009-2011) ja assistentti Helsingissä (2012). Projektin ohjausryhmän jäsenet edustivat omaishoitajuuden, ikäkuntoutuksen ja ergonomian asiantuntijuutta. Ohjausryhmän tehtävinä oli seurata ja ohjata projektin toteutumista ja etenemistä.

Projektin toimijoina olivat paikalliset, yhteistyökumppaneiden edustajista koostuvat tiimit Kainuussa ja Helsingissä. Tiimit kehittivät ehkäisevän kuntoutuksen sisältöjä ja paikallisia toimintatapoja oman kunnan eri toimijoiden kanssa luoden samalla toimintakäytänteitä, jotka jatkuvat projektin päättymisen jälkeen. Projektin työtä ohjasi myös yhdistyksen hallitus.

Yhteistyökumppanit

Projekti toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Kalliolan Senioripalvelusäätiön Senioritalo Sandelsin, Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Vanhuspalvelujen, Kainuun maakunnan-kuntayhtymän ja Työterveyslaitoksen kanssa. Lisäksi yhteistyössä olivat mukana useita paikallisia toimijoita Kainuussa ja Helsingissä. Projekti toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen avustuksen tuella.

 

Ohjausryhmän jäseninä toimivat:

Oili Harri-Lehtonen, kehittämispäällikkö, KEY (puheenjohtaja)
Marita Jäntti, vastaava fysioterapeutti, Kuntokeidas Sandels,
Kalliolan senioripalvelusäätiö 1.3.2010 asti.
Merja Kaivolainen, koulutuspäällikkö, Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry
Outi Paulig, kehittämiskonsultti, Helsingin sosiaalivirasto, Vanhusten palvelut 30.9.2010 asti.
Marita Pulkkinen, vastaava fysioterapeutti, Kuntokeidas Sandels,
Kalliolan Senioripalvelusäätiö 1.3.2011 -15.10.2011

Pirjo Suomalainen, projektikoordinaattori, KEY (sihteeri)
Leena Tamminen-Peter, erikoistutkija, Työterveyslaitos
Aila Tartia–Jalonen, projektisuunnittelija, KEY
Eija Tolonen, vanhuspalvelujohtaja, Kainuun maakunta–kuntayhtymä

Aulikki Viippola, suunnittelija, KEY
Teija Seppälä, varajäsen, omaishoidon päällikkö, Kainuun maakunta–kuntayhtymä
Maarit Varis, kehittämiskonsultti, Helsingin sosiaalivirasto, Vanhusten palvelut 1.10.2010 alkaen.

Satu Veltheim, koordinaattori, Senioritalo Sandels, Kalliolan Senioripalvelusäätiö 1.9.2010 – 30.1.2011.

Lue lisää