Kainuun malli

Kainuun maakunta-kuntayhtymän sosiaali ja terveyspalvelut ovat mallintaneet hoito- ja palveluketjuiksi QPR Process Guide -ohjelmiston avulla. QPR ProcessGuide on interaktiivinen ohjelmistotyökalu, jonka avulla voidaan hyödyntää prosessien suunnitteluun, implementointiin, kommunikointiin ja ihmisten sitouttamiseen palveluketjujen kehittämiseen ja parantamiseen.

Projektissa tuotettu Iäkkään omaishoitajan kuntoutus on mallinnettu ja kuntoutusprosessi on kuvattu palveluketjuna QPR Process Guide -ohjelmiston avulla osaksi Kainuun maakunta-kuntayhtymän Vanhuspalveluja.

 

Palveluketjun mallintamiseen ovat osallistuneet Kainuun maakunta-kuntayhtymän kotihoito ja fysioterapia. Tällä hetkellä Kainuussa omaishoidon asiat on keskitetty kotihoidon alaisuuteen.

 

Palveluketju kuvaa kuntoutuksen etenemisen ja ketjuun osallistuvien toimijoiden tehtäviä ja samalla parantaa palvelujen saavutettavuutta.

Kainuun maakunta-kuntayhtymä on järjestänyt suurimman osan Kainuun kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista. Vuoden 2012 lopussa Kainuun maakunta-kuntayhtymän hallintokokeilu päättyy ja jatkossa uusi SOTE- kuntayhtymä tuottaa Kainuun alueen sosiaali- ja terveyspalvelut. Palvelujen uudelleen järjestelyjen yhteydessä suunnitellaan myös omaishoitajien asiat uudelleen.