Kokemukset Kainuussa

Toimintamallin kehittämistyössä oli vahvasti mukana Kainuun verkosto, johon kuuluivat Kainuun maakunta-kuntayhtymän fysioterapia ja kotihoito, Kainuun Omaishoitajat ja Läheiset ry, Kainulan kansalaisopisto, Osaamiskeskus Kainuun Aalto, Kainuun ev.lut. seurakunnan perheasiainkeskus ja päivätoiminta, Kajaanin kaupunki, Lomakotien Liittoon kuuluva Lomakoti Koivuranta ry Kajaanissa ja Kainuun Muistiyhdistys ry.

Kainuun verkoston tavoitteena on moniammatillisesti sovittaa kuntiin iäkkäille omaishoitajille kohdennetun ehkäisevän kuntoutuksen sisältöjä ja toimintamallia. Verkoston tehtävänä on toimia ehkäisevän kuntoutuksen koordinoijana eri toimijoiden välillä ja luoda samalla toimintakäytänteitä, jotka jatkuvat myös projektin päättymisen jälkeen.

Kainuun verkosto ehdotti omaishoitajan kuntoutusprosessin kuvaamiseen uimaratamallia. Sitä käytetään myös Kainuun maakunta-kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon prosessien kuvaamiseen. Uimaratamallissa eri toimijoiden roolit ja tehtävät jäsennetään omille ”uimaradoilleen”. 

 

Tilanne projektin päättyessä

Kainuussa omaishoitajille on tarjolla vähän palveluja. Varsinkin omaishoitajille kohdistettuja ryhmiä toivotaan enemmän. Etäisyydet ja heikot liikenneyhteydet vaikeuttavat taajamien ulkopuolella asuvien omaishoitajien mahdollisuuksia osallistua toimintaan, sillä palvelut keskittyvät kaupunkeihin. Omaishoitoperheet hyötyvät kotiin tuoduista palveluista, mutta etäisyydet vaikeuttavat myös palvelujen järjestämistä kotiin. Esimerkiksi kotikäyntien toteuttaminen ja sijaispalvelujen järjestäminen taajamien ulkopuolelle on haasteellista.

Hallinnollisesti omaishoito on pilkottu kotihoidon ”sisään”, joka saattaa vaikuttaa omaishoidon palvelujen kehittämiseen. Huolena on, että läheisen asiat ovat etusijalla, vaikka omaishoitajan ja hänen hoidettavansa tilannetta tulisi arvioida ja palveluja suunnitella yhtenä kokonaisuutena.

Pienillä paikkakunnilla ihmiset tuntevat toisensa, minkä vuoksi ennestään tuttuja toimijoita on helppo innostaa mukaan. Ihmiset myös osallistuvat aktiivisesti kehittämistoimintaan, tapahtumiin ja ryhmiin. Tiedottaminen ja tiedonkulku toimivat hyvin. Kainuussa osataan myös toimia yhdessä ja tuottaa toimintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Paikkakunnille toivotaan omaishoitajille yhteisiä toimintakeskuksia, joiden yhteydessä voidaan järjestää omaishoitajille kohdennettua toimintaa.

Useat projektissa käynnistyneet ryhmät jatkuvat myös projektin päättymisen jälkeen. Kajaanissa jatkuvat miesten vertaisryhmä ja omaishoitajien kuntosaliryhmät. Myös Ensitiedon ryhmiä järjestetään Kajaanissa ja Kuhmossa.

Iäkkään omaishoitajan kuntoutuksen toimintamallista on tehty Kainuun maakunnan sisäiseen verkkoon prosessikuvaus.

 

Omaishoitajakuntoutuksen prosessikuvaus