Kokemukset Helsingissä

Projektin kuntoutuskokeiluissa olivat vahvasti mukana Helsingin kaupungin sosiaaliviraston vanhuspalvelut ja terveyskeskuksen fysioterapia sekä liikuntaryhmien suunnittelussa liikuntaviraston senioriliikunta.

Projektiyhteistyö Kalliolan senioripalvelusäätiön Kuntokeidas Sandelsin Elinvoimaa ja elämänhallintaa omaishoitoperheille -projektin kanssa mahdollisti yhteisen markkinoinnin ja omaishoitajien rekrytoinnin.

Projektin toiminnot keskittyivät eteläisen Helsingin alueelle. Ergonomiakoulutukseen osallistuneet fysioterapeutit toteuttivat kotikäynnit. Omaishoitajat ohjautuvat kotikäynneille Helsingin sosiaaliviraston sosiaali- ja lähityön yksikön omaishoidon sosiaaliohjaajien kautta. Kotikäyntien lisäksi yhteistyökumppaneiden kanssa on käynnistetty ryhmiä ja järjestetty erilaisia tapahtumia eteläisen Helsingin alueella. Projektin toimintaa on keskitetty Helsingin sosiaaliviraston ylläpitämään eteläiseen omaishoidon toimintakeskukseen. 

Yhteistyössä olivat mukana:

  • Helsingin kaupungin terveyskeskuksen fysioterapia
  • Laakson sairaala
  • Sosiaaliviraston eteläinen vanhuspalvelujen omaishoito
  • Omaishoidon eteläinen toimintakeskus
  • Helsingin liikuntavirasto
  • Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
  • Kalliolan senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels

Tilanne projektin päättyessä

Helsingissä on tarjolla runsaasti palveluja iäkkäille henkilöille. Suurimmat haasteet ovat tiedottaminen ja markkinointi sekä palveluja tarvitsevien löytäminen. Useissa vanhustenkeskuksissa järjestetään toimintaa, mutta usein osallistuminen on vähäistä.

Helsingin vahvuus on erilaisien kohtaamispaikkojen tarjonta. Vanhustenkeskuksissa ja palvelutaloissa järjestetään monipuolisesti toimintaa. Tilojen suunnittelussa on huomioitu esteettömyysasiat.

Projektissa käynnistyneet ryhmät jatkuvat myös projektin päättymisen jälkeen. Töölön omaishoitokeskuksessa jatkuu omaishoitajien kuntosaliryhmä ja hoidettavien ryhmä sekä ensitietoryhmä. Useat vanhustenkeskukset käynnistävät omaishoitajille ensitietokursseja ja omaishoidon toimintakeskukset järjestävät vertaisryhmiä omaishoitajille.