Kehittämisprojekti

Iäkkään omaishoitajan toimintakyvyn edistäminen ehkäisevän kuntoutuksen haasteena 2009–2012

Iäkkään omaishoitajan kuntoutuksen toimintamalli valmistui KEY:n (Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry) kehittämisprojektin kokemusten pohjalta. Kehittämisessä olivat mukana Helsingin kaupungin sosiaaliviraston vanhuspalvelut, Kainuun maakunta- kuntayhtymä, Kalliolan senioripalvelusäätiön Kuntokeidas Sandelsin Elämänlaatua ja elinvoimaa omaishoitoperheille -hanke ja Työterveyslaitos.

Projekti oli nelivuotinen ja toteutui vuosina 2009–2012. Projektissa työskenteli kaksi (2) kokopäiväistä työntekijää; projektisuunnittelija Kajaanissa (30.12.2011 saakka) ja projektikoordinaattori sekä projektiassistentti Helsingissä 2012. Iäkkään omaishoitajan ehkäisevän kuntoutuksen kehittämisprojekti toteutettiin Raha- automaattiyhdistyksen (RAY) myöntämän avustuksen tuella.

Kehittämistoiminta toteutettiin Helsingissä ja Kainuussa; Kajaanissa, Kuhmossa ja Puolangalla. Projektikunnissa kokeiltiin ja arviointiin vuosien 2010–2011 aikana iäkkään omaishoitajan ehkäisevän kuntoutuksen sisältöjä mm. toteuttamalla kotikäyntejä sekä järjestämällä omaishoidon ryhmiä ja tapahtumia. Molemmilla paikkakunnilla toimivat omat projektitiimit, joiden tavoitteena oli moniammatillisesti sovittaa iäkkäille omaishoitajille kohdennetun ehkäisevän kuntoutuksen sisältöjä ja  toimintamallia kuntiin. Tämän kehittämistyön tuloksena syntyi iäkkään omaishoitajan kuntoutuksen toimintamalli.

Kuntoutuskokeiluja olivat omaishoitajien kotona tehtävät arviointi- ja ohjauskäynnit sekä erilaiset ryhmät kuten omaishoitajien ja hoidettavien liikuntaryhmät Helsingissä, omaishoitajien kuntosaliryhmät Kajaanissa ja ensitietokurssit Helsingissä, Kajaanissa ja Kuhmossa sekä miesten vertaisryhmät Kajaanissa. Kuntoutuksen palvelujen järjestäminen toteutettiin paikkakuntakohtaisesti monitoimijayhteistyönä. 

Ehkäisevän kuntoutuksen tärkein yksittäinen toimintamuoto oli omaishoitajien kotona tapahtuva ohjaus ja neuvonta. Omaishoitajat ohjautuivat kotikäynneille omaishoidon sosiaaliohjaajien kautta. Kotikäyntejä tehtiin 36 omaishoitajaperheen luokse. Toteutuneiden kotikäyntien määrä vaihteli perheiden tarpeiden mukaan, keskimäärin toteutui 1-3 käyntiä perhettä kohden.

Yksittäisenä toimintana projektissa kokeiltiin ja sovellettiin avustamisen ja siirtotaitojen ohjausmenetelmän ohjausta omaishoitajille. Potilassiirtojen Ergonomiakortti® on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunniteltu koulutuskokonaisuus. Hoitajien työtä voidaan keventää merkittävästi potilassiirtotaidon koulutuksella ja apuvälineiden avulla. Projektissa kokeiltiin menetelmän soveltuvuutta kotona tapahtuvaan omaishoitajan avustamistyöhön. Projektin aluksi seitsemän (7) fysioterapian ammattihenkilöä Helsingistä ja Kainuusta suoritti Työterveyslaitoksen Ergonomiakorttikoulukseen. Koulutuksen jälkeen he sovelsivat menetelmää projektissa kotona tapahtuvassa ohjauksessa. Kotikäynneillä he ohjasivat omaishoitajia avustamiseen ja siirtoihin liittyvissä tilanteissa.