Sosiaalisessa mediassa

Etusivu

Iäkkään omaishoitajan ehkäisevän kuntoutuksen toimintamalli

Tällä sivustolla esitellään iäkkään omaishoitajan kuntoutusta kuvaava toimintamalli, sen ydinpalvelut, kuntoutusta koskevat suositukset sekä projektissa tuotettua tukimateriaalia. Sivuston materiaalit perustuvat Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry:n Iäkkään omaishoitajan toimintakyvyn edistäminen ehkäisevän kuntoutuksen haasteena -projektin kehittämishankkeen kokemuksiin.

Iäkkään omaishoitajan kuntoutus tukee omaishoitajan toimintakykyä ja elämänlaatua omaishoitajan omista lähtökohdista ja omassa toimintaympäristössä. Kuntoutuksen lähtökohtana ovat omaishoitajan omat tarpeet, jolloin kuntoutus tukee omaishoitajan toimintakykyä, terveyttä ja jaksamista sekä omaishoitajana toimimista.

Sivusto on tarkoitettu etupäässä omaishoitajien parissa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka toteuttavat, ohjaavat ja johtavat omaishoitoperheiden terveyttä ja toimintakykyä edistäviä palveluja.

Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry toteutti Helsingissä ja Kainuussa Iäkkään omaishoitajan toimintakyvyn edistäminen ehkäisevän kuntoutuksen haasteena -hankkeen 2009–2012. Yhteistyökumppaneina olivat Helsingin kaupungin sosiaalivirasto ja Kainuun maakunta-kuntayhtymän vanhustenpalvelut, Työterveyslaitos ja Kalliolan senioripalvelu Kuntokeidas Sandels.


Ray